KLASSEN 8-12 (2A – 5 ASO)

Voor deze klassen is de startdatum van de inschrijvingen voor het volgend schooljaar telkens de tweede werkdag na de paasvakantie. Dit jaar is dat dus op dinsdag 18 april. 

Deze inschrijvingen zullen via ons eigen aanmeldsysteem werken.

Op 18 april om 7u00 starten de digitale inschrijvingen voor klassen 8 t.e.m. 11 via deze link: https://forms.office.com/e/wAmZMBPRQH.

Hou alvast volgende gegevens bij de hand:

-> Naam kind

-> Rijksregisternummer kind

-> Naam ouder/voogd

-> Emailadres ouder/voogd

-> Telefoonnummer ouder/voogd

-> Inschrijving voor klas:

8 (2e middelbaar)

9 (3e middelbaar)

10 (4e middelbaar)

11 (5e middelbaar)

Let op! Deze link is NIET geldig voor klas 7 (1A). Het moment van aanmelden, wordt gehanteerd om de volgorde van inschrijving te bepalen. Indien nodig wordt er een wachtlijst aangelegd. Tot 6 oktober 2023 wordt deze wachtlijst gehanteerd indien er plaatsen vrijkomen.

 

KLAS 7 (1A)

Aanmelden en inschrijven voor 1 A, klas 7, in onze school voor schooljaar 2023-2024

Vanaf 16 mei 2023 om 7u30 kan je vrij inschrijven in onze school.De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een verwittiging ontvangen met uw plaats op de wachtlijst. Dit is de link voor de vrije inschrijvingen: inschrijvingen klas 7.

Eerst aanmelden, daarna inschrijven

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. De aanmeldingsperiode is voorbij, deze liep tot 21 april. Ga naar ‘Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?’

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

 

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer of smartphone met internet.
 • Je elektronische identiteitskaart
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • Kids-ID
  • De isi+kaart
  • Een klever van het ziekenfonds
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

 • In onze school zijn er 24 plaatsen voor 1A, klas 7.

Wat na aanmelding?

Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 • Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: Je mag inschrijven. Voor onze school maak je hiervoor een afspraak via middelbaar@steinerschoolbrugge.be
 • Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.
 • Je hebt in geen enkele school een toewijzing: Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2023).

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?

Vanaf 16 mei 2023 om 7u30 kan je vrij inschrijven in onze school.De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een verwittiging ontvangen met uw plaats op de wachtlijst. Dit is de link voor de vrije inschrijvingen: inschrijvingen klas 7.

Heb je hulp nodig met aanmelden?

Kom zeker langs op onze school, we helpen je graag verder met het aanmelden.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons via middelbaar@steinerschoolbrugge.be of telefonisch 050/370075.


SCHOOLREGLEMENT