Periode Geschiedenis Klas 7

Na enkele omzwervingen gemaakt te hebben, neemt de moed toe op het Iberische schiereiland om een nieuwe zeeweg naar India te vinden. Tijdens de laatste week van de periode ontdekkingsreizen maakten de leerlingen van klas 7 kennis met enkele sleutelfiguren uit de woelige 15e eeuw. Hopelijk kon hun wereldbeeld, net zoals de middeleeuwer, een kentering maken.