Even binnenkijken in onze school? Volg de komende dagen onze facebookpagina en Instagram om wat bijzondere sfeerbeelden op te snuiven in tijden van fysieke afstand. Verstilling dat popelt om doorbroken te worden!
 
Humane vakken
De humane vakken overlappen en versterken elkaar binnen het Steineronderwijs en dat kunnen de leerlingen van de eerste graad aan den lijve ondervinden.
Vanaf de zevende klas duiken de leerlingen De Nieuwe Tijd in en maken kennis met de grote omwentelingen die plaatsvinden. Historische mijlpalen worden in de tijd geplaatst aan de hand van biografieën van belangrijke sleutelfiguren en kunstenaars!
Binnen het vak aardrijkskunde leren ze dan weer hoe de wereld aan hen verschijnt en wat de invloed van de mens is op de aarde.
Tijdens de differentiatie-uren binnen het ‘onderzoek/atelier’ worden de leerlingen uitgedaagd om individueel of in groep aan de slag te gaan met de leerstof van de lopende periode.
De humane vakken lenen zich er bovendien perfect toe om met heel wat facetten van ‘leren leren’ aan de slag te gaan.
Ook de digitale competenties worden hierbij aangescherpt!
De link tussen natuur en cultuur vormt de brug waaruit verhalen ontstaan die zingeving willen brengen. Tijdens de lessen cultuurbeschouwing worden verschillende levensvisies tegen het licht gehouden en bieden zo ruimte tot gesprek
Wiskunde in de eerste graad
In onze A-stroom leggen we een stevige wiskundige basis. De verschillende domeinen binnen het vakgebied worden ook steeds vanuit een breder perspectief benaderd. Vooral de schoonheid van de wiskunde is hierbij van belang om toe te werken naar inzicht.
Tijdens de differentiatie-uren van het ‘onderzoek/atelier’ worden de leerlingen bovendien uitgedaagd om individueel en/of in groep aan de slag te gaan met de leerstof van de lopende periode.
Abstracte structuren en toepassingen ontdekkingen… Een boeiend verhaal!
Muziek
Zonder uitzondering krijgen alle leerjaren muzikale opvoeding en dit in diverse vormen.
Muziekgeschiedenis en koor vormen hierbij een rode draad. Leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen talenten in te zetten tijdens tal van muzikale activiteiten. Een dynamische en steeds veranderende input draagt bij tot een kleurrijk klankspel!

 

 

Muziek als onderdeel van vakoverschrijdend werken? Deze ukelele werd gemaakt door enkele leerlingen van de tweede graad tijdens één van de jaarlijkse projectweken onder begeleiding van een jonge instrumentenbouwer én eveneens oud-leerling. Een bijzondere prestatie!