Ons onthaal verliest een grote kracht omdat ze betaald werk gevonden heeft waardoor we op zoek zijn naar iemand die ons team komt versterken na de paasvakantie.
WAT – telefoon en e-mails beantwoorden en zo nodig doorsturen naar de bevoegde personen; poetsbeurten doorgeven aan de elfde klassers; afwezigheden van leerlingen navragen en doorgeven op het secretariaat; leerlingen opvangen bij ziekte en ouders contacteren; en andere onthaalopdrachten ter ondersteuning van het secretariaat
WANNEER Рverschillende halve of volle dagen tijdens de schooluren, naar je eigen mogelijkheden 
TEAM – twee dames op het onthaal en drie dames op het secretariaat zijn je collega’s
HOE – op vrijwillige basis met verzekering voor vrijwilligerswerk

Soliciteer voor 20 maart via middelbaar@steinerschoolbrugge.be