Traditioneel starten we het schooljaar op onze school met een openingsceremonie. Directies spreken de leerlingen toe en de eersteklassers maken de oversteek van bij hun kleuterjuf naar de leerkracht van de eerste klas begeleid door een twaalfdeklasser. De oudsten helpen de jongsten deze grote stap te zetten. Ouders van deze eersteklassers mogen hierbij aanwezig zijn. Dit jaar mochten we ook veel oud-twaalfdeklassers ontvangen die het niet konden laten deze mooie ceremonie nogmaals bij te wonen.