Versterking van onze stuurgroep gezocht!We zoeken onder onze ouders mensen die graag de werking van de school op beleidsmatig niveau willen helpen ondersteunen door aan te sluiten bij onze stuurgroep.Hieronder even duiding over de inhoud van de functie, de frequentie van vergaderen en de procedure voor de toetreding:

Wat is de bedoeling van de stuurgroep?

De stuurgroep wordt samengesteld uit de leden van het forum (algemene ouderavond) en dient als de groep die tussen de verschillende forums de besproken zaken levend houdt, bewaakt, een stap verder brengt… Daarvoor is er voortdurend overleg met de directie (PG). Verder zijn er bepaalde taken binnen de grote schoolgemeenschap MSV die te maken hebben met participatie (‘inspraak’) en die door de stuurgroep worden opgenomen. Ook de evaluatie van de PG gebeurt vanuit MSV maar in samenspraak met de stuurgroep.

Hoe vaak komt de stuurgroep samen?

De stuurgroep komt minimaal 4 maal per jaar samen, maar als de omstandigheden dat vragen, kan dat oplopen tot 8 à 10 maal per jaar.

Hoe stel je je kandidaat om stuurgroeplid te worden?

Je stelt je kandidaat door een mail te sturen naar giovanna.cassaro@steinerschoolbrugge.be. Op het eerstvolgend forum (algemene ouderavond op 6/9/2022) worden de kandidaten voorgesteld en benoemd door de aanwezigen op het forum.

Hier lees je het huishoudelijk reglement van het forum en de stuurgroep.

Dit zijn de huidige leden van de stuurgroep:Rik Logghe (voorzitter, lid Raad van Bestuur MSV)Bart Smis (oud-ouder)Kris Debacker (oud-ouder, lid Raad van Bestuur MSV)Tina Laureyns (leraar)Giovanna Cassaro (PG)Graag danken we ook Lisa Van Hove voor haar inzet de voorbije jaren. Zij verlaat de stuurgroep en dus is onze oproep naar de ouders toe heel urgent!