ZAALVERHUUR: NIEUWE REGELS

Het bestuur van de Ouderkring vzw en beide directies keurden nieuwe afspraken goed rondom de verhuur van zalen en lokalen in de school.

Nieuwe afspraken:

  • Verhuur van alle ruimtes kan aan personeel, ouders en derden
  • Verhuur kan enkel voor ‘ernstige zaken’ zoals lessen, lezingen, workshops, cursussen,…
  • Verhuur kan voor deze zaken zowel éénmalig als herhaaldelijk
  • Verhuur kan niet voor feesten (uitgezonderd uiteraard de feesten georganiseerd door de school zelf, tonelen,…)

Alle reservaties gebeuren enkel via Léticia van het onthaal via dit emailadres: leticia.larange@steinerschoolbrugge.be