Naar aanleiding van de pensionering van collega’s, een sabbatjaar van een andere collega en de gestage groei van de school, vinden een aantal verschuivingen plaats in het opdrachtenpakket van de leraren en zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s. We zoeken leraren met het volgende bekwaamheden: Frans, muziek, Nederlands, wetenschappen en wiskunde.
Helpen jullie ons de vacatures maximaal te vespreiden? Alvast bedankt!
Klik op de foto’s om de vacatures te consulteren.