Bij interesse in onze school, gelieve via e-mail contact op te nemen: middelbaar@steinerschoolbrugge.be Wij nemen dan contact met u op om een ontmoeting vast te leggen.

Voor de 7e klas (eerste middelbaar) schooljaar 2022-2023: Voorheen werkten we met een webformulier waar enkel essentiële informatie moet ingevuld worden. Zo kunnen de inschrijvingen snel elektronisch geregistreerd worden. Voor dit schooljaar zullen we met eenzelfde systeem werken voor de zevende klas. De vrije plaatsen voor deze klas raken namelijk snel gevuld op de startdatum. Meer informatie volgt zodra wij de nodige informatie krijgen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) dat dit soort data vastlegt voor alle Brugse scholen.

Wanneer de klas volzet is, ontvangen de eerstvolgende ingeschrevenen een bericht met de plaats op de wachtlijst.
 
Inschrijvingen vanaf klas 8 (vanaf 2e middelbaar) voor schooljaar 2022-2023: Meer informatie volgt zodra wij de nodige informatie krijgen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) dat dit soort data vastlegt voor alle Brugse scholen. 
 
U kunt hieronder alvast het schoolreglement nalezen waarin heel wat informatie over onze school staat.