1. Bij interesse in onze school, gelieve via e-mail contact op te nemen: middelbaar@steinerschoolbrugge.be Wij nemen dan contact met u op om een ontmoeting vast te leggen.
 
U kunt hieronder het schoolreglement nalezen waarin heel wat informatie over onze school staat. Een deel van onze klassen is volzet en voor enkele is er ook een wachtlijst. Na contact op te nemen met ons kunnen wij u meedelen wat de procedure is voor de klas waarin u geïnteresseerd bent.
 
Indien het om een inschrijving voor volgend schooljaar, 2023-2024 gaat, kunnen wij u helaas nog geen specifieke info doorgeven. Nadat het Lokaal Overleg Platform (LOP) de inschrijvingswijze vastgelegd heeft, delen wij zo snel mogelijk deze informatie op deze webpagina.
 

KLASSEN 8-12

Voor deze klassen is de startdatum van de inschrijvingen voor het volgend schooljaar telkens de tweede werkdag na de paasvakantie. Dit jaar is dat dus op dinsdag 18 april. Ook hierover volgt nog meer informatie van zodra we die kunnen vrijgeven.

KLAS 7

Aanmelden en inschrijven voor 1 A, klas 7, in onze school voor schooljaar 2023-2024

Eerst aanmelden, daarna inschrijven

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. Maar we leggen dit hieronder verder uit.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven.
 • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.
 • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Vanaf 27 maart 2023 (10u00) kan je jouw kind aanmelden voor klas 7 voor volgend schooljaar 2023-2024. Je vindt hiervoor een link op de website van de school. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is. 

 

Je kan aanmelden tot en met 21 april 2023 (20u00). Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking.

 

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer of smartphone met internet.
 • Je elektronische identiteitskaart
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • Kids-ID
  • De isi+kaart
  • Een klever van het ziekenfonds
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid.

 

Er zit een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel.

Je moet ook aanmelden tussen 27 maart 2023 (10u00) tot 21 april 2023 (20u00). Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Het kind zal met voorrang geordend worden.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

 • In onze school zijn er 24 plaatsen voor 1A, klas 7.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe.

Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 • Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: Je mag inschrijven. Voor onze school maak je hiervoor een afspraak via middelbaar@steinerschoolbrugge.be
 • Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.
 • Je hebt in geen enkele school een toewijzing: Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2023).

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?

Vanaf 16 mei 2023 kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst.

Heb je hulp nodig met aanmelden?

Kom zeker langs op onze school, we helpen je graag verder met het aanmelden.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons via middelbaar@steinerschoolbrugge.be of telefonisch 050/370075.