Welkom op onze school! 

Vanwege de corona-maatregelen mag er enkel digitaal ingeschreven worden. 

Voor de 7e klas (eerste middelbaar): vanaf maandag 22 maart om 8u is de link van het webformulier actief. Hierop zullen de ouders of voogd volgende informatie moeten opgeven:

    1. Naam en voornaam kind
    2. Rijksregisternummer kind
    3. Naam en voornaam ouder/voogd
    4. Emailadres ouder/voogd
    5. Telefoonnummer ouder/voogd
Hou deze informatie klaar om snel te kunnen inschrijven. Er zijn, na de voorrangsperiode, nog 19 plaatsen vrij in de 7e klas. De inschrijvingen worden chronologisch behandeld, volgens het moment waarop het webformulier bij ons is toegekomen. 
Eens het secretariaat het webformulier heeft ontvangen, krijgen jullie een mail met de bevestiging van de inschrijving en de documenten om de administratie te vervolledigen. 
Wanneer de klas volzet is, ontvangen de eerstvolgende ingeschrevenen een bericht met de plaats op de wachtlijst.
 
Inschrijvingen vanaf klas 8 (vanaf 2e middelbaar) kan vanaf 20 april door onderstaand inschrijvingsdocument te downloaden, in te vullen en ondertekend samen met een kopie van de ID naar middelbaar@steinerschoolbrugge.be te sturen.