Vorige slide
Volgende slide

Ouders

Onze school is meer dan enkel een school voor de kinderen. Het is ook een ontmoetingsplaats voor de ouders. Door de gezamenlijke inzet voor eenzelfde doel ontstaat een hechte sociale gemeenschap. De sociale schoolgemeenschap, die ontstaat uit de menselijke interactie van ouders, leerkrachten, leerlingen en medewerkers, vormt hét fundament van de steinerscholen. Bij hun samenwerking respecteren deze partners menselijkheid en waardigheid. Alle betrokkenen kunnen onderling belangrijke, niet-hiërarchische vormen van samenwerking ontwikkelen. Bij alle processen van schoolleiding en besluitvorming streeft men transparantie en verantwoording na (in plaats van persoonlijke en institutionele macht). Dit is de basis voor het engagement van het individu in de gemeenschap en voor de perceptie van de school in haar omgeving.
Diverse activiteiten en vergaderingen maken ontmoetingen mogelijk tussen leerkrachten en ouders (ouderavonden, spreekuren, overlegmomenten, kinderbesprekingen). Deze worden door de leerkracht met de grootste aandacht voor het algemeen menselijke verzorgd. 

Ouderkring

De Ouderkring van Brugse Steinerscholen, kortweg Ouderkring, is een vzw verbonden aan zowel de basis- als middelbare school. Zij verbindt alle ouders en sympathisanten die op één of andere manier betrokken zijn bij de werking van de school. 

Engagement en initiatief zijn heel erg welkom.
Er is veel ruimte voor praktische inzet. Elke ouder vindt wel een manier om af en toe zijn talenten ten dienste van de school te stellen. Dat kan gaan van hulp bij klusdagen tot het bakken van cake voor de oudervergadering.
Ieder draagt zijn steentje bij om van het schoolgebeuren een warme, mooie en gezellige belevenis te maken.

Binnenin de Ouderkring zijn er verschillende werkgroepen. Voorbeelden van werkgroepen zijn de poppennaaigroep, kerstcompagnie, Schenkende Beurze, ’t Takstje, en de klasouders.

De klasouders vormen de schakel tussen de ouders van de klas en de klasleerkracht. Meestal is er één klasouder per klas, maar het is praktischer en gezelliger om de verantwoordelijkheid met twee op te nemen.
De klasouder coördineert de hulp uit de klas bij feesten en andere activiteiten.