Directie Basis Guido Gezelleschool

André Berben is de directeur van de basisschool. Hij werd aangesteld in 2020 en kwam toen over van 'De Teunisbloem', een Gentse steinerschool, waar hij gedurende zeven schooljaren ook directeur was. Hij is bij ons een oude bekende omdat hij op onze school vele jaren les gegeven heeft vooraleer hij naar Gent trok.

Pedagogische Gevolmachtigde Middelbaar

Giovanna Cassaro is de Pedagogisch Gevolmachtigde voor de afdeling Brugge van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen sinds 2013. Naast het dragen van onze middelbare school geeft zij ook zelf les aan de leerlingen, onder andere in het vak geschiedenis.