Onze middelbare school biedt ASO aan, Algemeen Secundair Onderwijs. Steinerscholen bieden jongeren een vorming aan die hen helpt om volwassen in de wereld te gaan staan: gekwalificeerd voor de verdere loopbaan, ingeburgerd in de moderne samenleving en creatief vanuit de eigen unieke impuls. Hierbij beogen we een gezonde, evenwichtige ontwikkeling met oog voor de eigen denkwereld, gevoelens en wilskracht. Deze visie dringt door tot in elk vak, maar is ook zichtbaar door onze keuzes van vakken. Zo is er naast de reguliere vakken voor een ASO richting ook een aanbod van praktische en kunstzinnige vakken.

In onze school tellen wij door na zesde klas van de zevende tot de twaalfde klas. Ook rekenen we in graden, zoals andere middelbare scholen en midden- en bovenbouw. De middenbouw loopt van klas 5 tot en met klas 8. De bovenbouw is de tweede en derde graad van het middelbaar.

Periodeonderwijs

In ons periodeonderwijs behandelen we een vak gedurende enkele weken tijdens de eerste twee lesuren van elke dag. Door zo intensief aan de slag te gaan met een vak is het makkelijker voor de leerling om zich ermee te verbinden en het te bevatten. Na deze ochtendperiode komen dan andere vakken aan bod. Zo wordt er bijvoorbeeld bij wiskunde gekozen om meetkunde te behandelen tijdens een ochtendperiode en rekenen tijdens het wekelijks vakuur.

Werkweken

De wereld ontdekken houdt ook in dat we de leerlingen buiten de schoolbanken laten proeven van wat er allemaal te doen is in de wereld. Zo zijn er werkweken vanaf klas 9. Tijdens zo'n werkweek ervaren leerlingen hoe het is om in een bepaalde sector te werken en kunnen ze zich ook een beter beeld vormen van wat ze zelf in de toekomst willen doen. Elk leerjaar is gericht op een specifieke sector: 9 landbouw, 10 winkel, 11 industriële, 12 sociale sector.

Toneel

Ook toneel is een wederkerend vak dat zowel in het lager als het middelbaar aan bod komt. Het zorgt voor verbinding met de medeleerlingen, inlevingsvermogen, en artistieke expressie.

Persoonlijke Begeleiding

De klastitularis gaat mee van klas 7 naar klas 8, waarna een andere klastitularis het overneemt van klas 9 tot en met klas 12. In klassen 11 en 12 kiezen de leerlingen een persoonlijke mentor die hen verder begeleidt in samenwerking met de klastitularis en de vakleerkrachten. De zorg voor onze leerlingen wordt gezamenlijk gedragen door alle leerkrachten van wie zij les krijgen. De ontwikkeling van het kind en het schoolse leren steunen op de vertrouwensrelatie van het kind met de leraar en met de leeromgeving en op zijn gewaarwording van de wereld. In een steinerschool dragen de leerkrachten een bijzondere verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van deze levendige relatie. Tijdens de adolescentie verandert deze relatie. Toch moet binnen het perspectief van de verschillende vakken de ontmoeting en de confrontatie met de wereld op de voorgrond staan. Zo worden bij de leerlingen de individuele oordeelsvorming, de empathie en het zelfstandig handelen aangemoedigd.

Kunstzinnige Vakken

Eén van de doelstellingen van de Steinerpedagogie is het onderwijs met het volle leven te verbinden en niet enkel met abstracte kennis. De opdracht van d e school is pas volbracht wanneer bij de leerlingen voor hun verdere leven de fundamenten van medemenselijkheid zijn aangelegd door de ontwikkeling van sterke vermogens in denken, voelen en willen. Hoe deze kwaliteiten zich tot elkaar verhouden, bepaalt of de mens zijn eigen weg kan gaan. Of en hoe deze vaardigheden geïntegreerd zijn in het Ik, is bepalend voor de zelfstandigheid van de mens. Kunstzinnig onderwijs is een van de belangrijkste instrumenten om hiertoe bij te dragen.

Lessentabel Middelbaar

Lessentabel 2023-2024

7

8

9

10

11

12

Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

1,5

1,5

Chemie

1

1

1

1

1,5

1,5

Cultuurbeschouwing

1

1

1

1

1

1

Engels

2

2

2

2

2

2

Esthetica

 

 

1,5

1

1

1

Exploratie: Werkweek/
Extra Muros

 

 

1

2

1

1

Expressie

2

2

2

2

3

3

Frans

3

3

3

3

3

3

Fysica

1

1

1,5

1

1

1,5

Geschiedenis

2

2

1,5

1,5

2

1,5

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

2

2

Maatschappijleer (Nederlands)

   

1

  

Media (Informatica)

  

1

 

1

1

Muzikale Opvoeding

2

2

2

2

1

2

Nederlands

4

5

4

4

4

4

Plastische Opvoeding

2

2

2,5

2,5

3

2

Wiskunde

4

5

4

4

4

4

       

Differentiatie expressie

1

 1

 

 

 

 

Differentiatie wiskunde

1,5

 

 

 

 

 

Differentiatie Nederlands

 1,5

 

 

 

 

 

Differentiatie fysica

1

1

    

TOTAAL

32

32

32

32

33

33

 

april 2024

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30