Maak een Afspraak

Het Steineronderwijs heeft een geheel eigen karakter. Daarom is een kennismaking vooraf belangrijk.

Wil je jouw kind inschrijven in de Guido Gezelleschool Steinerschool Brugge vanaf volgend schooljaar 2023-2024? 

Kom dan zeker naar de infoavond op 16 januari 2024 in de kleine zaal van onze school. Klik hier voor meer informatie.

Heeft het kindje dat je wil inschrijven al broers of zusjes in onze basisschool of heeft het een ouder die bij ons werkt? Dan heeft het voorrang. Contacteer ons voor meer info. Indien dit niet het geval is, meld je kind dan aan tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024. Heb je deze aanmeldingsperiode gemist? Dan kan je inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode van 22 april 2024 tot 13 mei 2024. Enkel in klassen waar nog vrije plaatsen zijn, kan ingeschreven worden. Is een klas volzet, kom je op de wachtlijst te staan die gehanteerd wordt tot 6 oktober 2024.

Meld je kind aan tussen 27 februari 2024 (8u00) en 19 maart 2023 (14u00) via deze link: bruggebao.aanmelden.vlaanderen. Het tijdstip van aanmelding heeft geen invloed op de verdeling van de plaatsen. 

Hoe moet je je kind aanmelden? 

Klik op volgende link bruggebao.aanmelden.vlaanderen en doorloop alle stappen. Heb je vragen bij het aanmelden? Heb je hulp nodig? Neem contact op via directiebasis@steinerschoolbrugge.be of contacteer de helpdesk (bereikbaar op maandag en woensdag (10u-12u) op 050 47 54 74

We raden aan om meerdere schoolkeuzes te maken, zo heb je meer kans op een plaats in een school. Zet steeds je school van eerste keuze op de eerste plaats, we verdelen de plaatsen eerst op keuze. 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er? 

In onze school zijn er volgende aantal vrije plaatsen: 

Kleuter Geboortejaar 2022  ?
Geboortejaar 2021  ?
Geboortejaar 2020   ?
Geboortejaar 2019  ?
Lager 1e leerjaar  ?
2e leerjaar  ?
3e leerjaar  ?
4e leerjaar  ?
5e leerjaar  ?
6e leerjaar   ?

Wil je graag weten hoeveel vrije plaatsen er zijn in andere scholen?

Surf naar: http://www.naarschoolinbrugge.be/basisonderwijs/website/

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld? 

Vrije plaatsen worden toegewezen per geboortejaar (kleuteronderwijs) en per leerjaar (lager onderwijs). De aangemelde leerlingen worden op deze manier geordend: 

             1.Broers, zussen of kinderen van personeel (Deze zijn al ingeschreven en tellen niet meer mee voor de vrije plaatsen). 

             2.Aangemelde kinderen die de school als eerste keuze opgaven. 

                  Wie daarvan het dichtst bij de school woont of werkt. 

             3.Daarna wie de school als tweede keuze opgaf. 

                 Wie daarvan het dichtst bij de school woont of werkt. 

             4.En zo verder voor wie de school als 3e, 4e, 5e,… keuze opgaf. 

De vrije plaatsen worden per groep toegewezen door deze ordening. Zijn er geen vrije plaatsen meer? Dan zal je op een wachtlijst komen. 

Wanneer krijg je het resultaat van je aanmelding? 

Ten laatste op 21 april 2023 krijg je een bericht (via mail of post) of je een plaats hebt op onze school. 

Welke resultaten kan je ontvangen

Je hebt een plaats in de school: Neem contact op met de school voor een kennismaking. Je kan je kind inschrijven van maandag 24 april 2023 (12 uur) tot en met maandag 15 mei 2023. Na 15 mei 2023 vervalt je recht op inschrijving en verlies je je plek op de wachtlijst van een andere school. 

Je hebt een weigering voor een of meerdere scholen. Je komt op de wachtlijst.

Scholen zijn verplicht de volgorde van de wachtlijst te respecteren:

     *Voor kinderen geboren in 2021: tot en met 30 juni 2024. 

     *Voor oudere kinderen: tot en met 6 oktober 2024. 

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op de website: http://www.naarschoolinbrugge.be/basisonderwijs/website/

 

Heb je vragen?

Neem contact op met de directie via mail: directiebasis@steinerschoolbrugge.be

 

Infovideo rond het nieuwe inschrijvingsdecreet: https://www.youtube.com/watch?v=K0I3VzVcsYs

Schakel je pop-up blokkeerder uit om onderstaande links actief te maken.