De Ouderkring vzw verbonden aan de school heeft in coronatijden een online webshop opgericht omdat de traditionele jaarlijkse Geschenkenbeurs toen niet kon doorgaan. Daarna is deze webshop blijven bestaan om ook doorheen het jaar een heel deel van de mooie producten te…

read more

Naar jaarlijkse gewoonte openen we het schooljaar met alle leerlingen van de lagere en middelbare school samen. De verbinding tussen de oudste en jongste leerlingen wordt nog kracht bijgezet doordat de twaalfdeklassers de nieuwe eersteklassers begeleiden van hun kleuterleerkracht naar hun nieuwe…

read more