Naar jaarlijkse gewoonte openen we het schooljaar met alle leerlingen van de lagere en middelbare school samen. De verbinding tussen de oudste en jongste leerlingen wordt nog kracht bijgezet doordat de twaalfdeklassers de nieuwe eersteklassers begeleiden van hun kleuterleerkracht naar hun nieuwe…

read more