Naar jaarlijkse gewoonte openen we het schooljaar met alle leerlingen van de lagere en middelbare school samen. De verbinding tussen de oudste en jongste leerlingen wordt nog kracht bijgezet doordat de twaalfdeklassers de nieuwe eersteklassers begeleiden van hun kleuterleerkracht naar hun nieuwe klasleerkracht(en). Voorafgaand aan deze mooie ceremonie brengen de leerkrachten van de nieuwe eerste klas een verhaal. Dit verhaal brengt de nieuwe eersteklassers in verbinding met hun nieuwe leerkracht en wekt hun interesse om samen op pad te gaan. Het biedt ook een mooie overgang van de kleuterklas waar verhaal centraal staat, naar de lagere school waar verhaal ook nog centraal staat maar dan eerder als leermiddel.