Op de eerste schooldag beginnen we traditioneel met de jaaropening. Gelukkig kon deze dit jaar ook doorgaan doordat we dit buiten organiseerden. Toen alle leerlingen in hun bubbels en de oudsten met mondmaskers aanwezig waren, begonnen de leerkrachten een prachtig lied te zingen waarbij ze ook een ritmische dans deden.

Het was een magische eerste schooldag na het verhakkelde en afstandelijke van vorig schooljaar om alle leerlingen opnieuw te mogen ontvangen op school. De toespraken van beide directies hadden dan ook magische elementen. Juffie Giovanna uitte haar vreugde over het feit dat ook het Middelbaar voltallig aanwezig mag zijn en voltijds mag beginnen aan dit nieuwe schooljaar. Leerkrachten, medewerkers en enkele ouders hadden hard gewerkt om het interieur van het middelbaar te vernieuwen. Meester André was verheugd terug deel uit te maken van onze school aan het einde van zijn loopbaan. Hij is nu directeur van onze basisschool. De afgelopen zeven jaar was hij directeur van een basisschool in Gent, ook een steinerschool. Tot zeven jaar geleden gaf hij les in onze onder- en middenbouw. Hij vroeg leerkrachten, leerlingen en medewerkers samen te werken om onze school te laten bloeien. Hij uitte zijn vreugde over de samenwerking die reeds in augustus te voelen was bij de werken aan de speelplaats van het lager.

Na het prachtige lied en de toespraken van beide directies was het tijd voor ons overgangsritueel van de eersteklassers. Traditioneel worden zij door de twaalfdeklassers overgebracht van bij hun vroegere kleuterleerkracht naar de leerkracht van de eerste klas. Normaal gezien hadden deze leerlingen al iets samen gedaan tijdens het Sint-Jansfeest, maar dat was jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Dankbaarheid dat dit deel wel kon plaatsvinden kon je voelen hangen in de ether.