Vacature Pedagogisch Gevolmachtigde (coördinator) in vestiging Brugge

(betrekking van 14 uren leraar – 70%)

Middelbare Steinerschool Vlaanderen is op zoek naar een plaatselijk leidinggevende voor haar vestigingsplaats in Brugge, vanaf 1 september 2024.

MSV vestiging Brugge telt 120 leerlingen en een 15-tal personeelsleden. In Brugge organiseert de school een A-stroom en aso steinerpedagogie.

Taakdomeinen

Elke leidinggevende van MSV werkt zowel plaatselijk als overkoepelend en is de plaatselijke afgevaardigde van de directeur van MSV.

Plaatselijk, samen met een stuurgroep uit de eigen vestiging,

    1. stuur je de dagelijkse werking in de eigen vestiging aan;
    2. draag je samen met het ondersteunend personeel zorg voor de administratie van de vestiging;
    3. volg je mee de zakelijke en financiële aspecten van de vestiging op en ben je verantwoordelijke voor de gebouwen;
    4. implementeer je het gemeenschappelijk beleid in verband met pedagogie en kwaliteitszorg;
    5. coördineer je de leerlingenbegeleiding en zorg én verzorg je de contacten met CLB en andere instanties;
    6. voer je het personeelsbeleid in samenspraak met de directie van MSV.

 

Overkoepelend, samen met de collega’s van de andere vestigingen en de MSV-directie,

    1. ben je lid van het beleidscollege van MSV;
    2. realiseer je het gemeenschappelijke pedagogisch beleid;
    3. ben je lid van bestuursorgaan van de inrichtende macht MSV vzw.

 

Profiel

  1. Je hebt een subsidieerbaar diploma (bachelor of master).
  2. Je inspireert, enthousiasmeert met aandacht voor een breed draagvlak.
  3. Je geeft leiding vanuit het principe van gedeeld leiderschap.
  4. Je hebt gedegen voeling met en kennis van de steinerpedagogie in theorie en praktijk, of je bent bereid je daarin te bekwamen.
  5. Je hebt kennis en inzicht in de eindtermen en leerplannen van de steinerschool, of je bent bereid je daarin te bekwamen.
  6. Je bent bereid en bekwaam om in een vlakke organisatiestructuur processen te voeren en te sturen.
  7. Je bent bereid en bekwaam om administratief werk te delegeren en op te volgen.
  8. Je communiceert duidelijk en werkt verbindend met alle geledingen van de school.

 

Aanbod

  1. Een betrekking van 14 vrijgestelde lerarenuren in het ambt van leraar.
  2. Een functie met brede verantwoordelijkheid in een inspirerende school met een dynamisch team.

 

Je kandidatuur, met cv, mail je ten laatste op 18 april 2024 naar thomas.vercauteren@msv-vzw.be, directeur. Kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.